Launch produktov:
Chcete prísť na trh s novým produktom a už nemáte vo svojej firme voľné kapacity na kvalitný Launch produktov? Pomôžeme pri uvádzaní produktov a nastavení ich správnej stratégie.