Fakturačné údaje:

Názov:                 FIDELIS GROUP, s.r.o.

Sídlo:                   Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:                      50170180

DIČ:                      2120231773

IČ DPH:               SK2120231773

IBAN:                   SK89 1111 0000 0011 4507 4005
SWIFT:     UNCRSKBX


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 109280/B